Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

yokotoperz
7083 9c7a 500
Reposted fromkarahippie karahippie
yokotoperz
7158 dbad 500
Reposted fromPoranny Poranny
yokotoperz
6275 f150 500
Reposted fromGreyscale Greyscale

January 18 2020

yokotoperz
6740 e31b 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues
yokotoperz
Reposted fromFlau Flau
yokotoperz
6948 f185 500
via @introwertykalni
yokotoperz
8840 39a9 500
- Victoria Helen Stone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
yokotoperz
0987 3bae 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
yokotoperz
1051 330c 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
yokotoperz
1924 550c 500
Reposted fromSilentRule SilentRule
yokotoperz
6943 dded 500
Reposted fromGreyscale Greyscale
yokotoperz
8409 3fb6 500
Reposted fromzciach zciach
yokotoperz
8940 5787
Reposted fromkarahippie karahippie
yokotoperz

January 11 2020

yokotoperz
8191 9e60
Reposted fromAnetzschka Anetzschka

January 08 2020

yokotoperz
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo

January 06 2020

yokotoperz
Reposted fromidylla idylla
yokotoperz
9152 3c72 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
yokotoperz
Jestem wytrzymała na ból fizyczny, przed tym psychicznym cofam się, uciekam. On mnie ściga z żelazną konsekwencją. Tak dobrze mu we mnie, tak się rozsiadł wygodnie, tak się rozgościł. Czegokolwiek bym w sobie nie dotknęła, jest przesiąknięte bólem. Cokolwiek przed sobą udaję, moja głowa jest jak pusta hala, w której odbijają się dźwięki.
— Maria Nurowska - "Hiszpańskie oczy"
Reposted fromlovvie lovvie
yokotoperz
9535 585b
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl